Kristo Sulidhi, 1897, Anëtarë të një vllazërie në pozë, Korçë, print në letër, 12 x 17 cm.