Një fluturim i 1941-shit mbi Shqipëri

Album i Shoqërisë Anonime “ALA LITTORIA’ me pamje ajrore nga Shqipëria. 
Shoqeria “ALA LITTORIA” ishte linja kombëtare italiane gjatë regjimit fashist e cila operoi edhe në Shqipëri në vitet 1935 – 1943. Gjatë viteve 1940 shoqëria përmirësoi dhe ndërtoi infrastrukturë të re aeroportuale dhe shtriu aktivitetin e saj në gjithë Shqipërinë. Pamjet ajrore dokumentojnë qytetet e Gjirokastrës, Tepelenës, Lezhës, Krujës, si dhe godinat e reja të sapondërtuara të aerodromëve të Devollit, Kukësit, Peshkopisë etj.