Pionerë shqipëtarë në kampin "Wilhelm Pieck" në Republikën Demokratike Gjermane

Album mbi pjesëmarrjen e pionerëve shqiptarë në kampin veror ndërkombëtar të Republikës së Pionerëve "Wilhelm Pieck" në Republikën Demokratike Gjermane në vitin 1961.