Reportazh për ndërtimin e portit të Durrësit

Porti i Durrësit u ndërtua gjatë Mbretërisë Shqiptare përmes kredisë 50 milion Fr. Ar. të qeverisë  së Benito Musolinit, të akorduara prej ‘Shoqërisë për zhvillim ekonomik të Shqipërisë’ -  S.V.E.A  (Societa per lo Svilupo Economico delle Albania) për investime në infrastrukturën shqiptare, gjysma e së cilës u destinua për ndërtimin e portit të Durrësit. Punimet filluan në qershor 1928 dhe përfunduan në qershor 1934. Porti i ri u projektua nga inxhinieri i shquar italian për ndërtimin e porteve Luigi Luiggi. Punimet u kryen nga shoqëria triestine “Ing. Fratelli Mazorana”. Në përfundim, porti i ri i Durrësit kishte një infrastrukturë shumë moderne për kohën dhe ishte i lidhur me një kabull telegrafik nënujor me Brindisin, për transmetimin e buletinit meteorologjik. Sipërfaqja e tij pas ndërtimit ishte 35.000 m².