Personazhe (1900-1940)

Rubrika përmbledh imazhe me interes historik dhe kulturor të disa figurave të spikatura shqiptare. Në të do të zënë vend edhe personazhe të tjerë, më pak të njohur, por që ilustrojnë, në ndonjë mënyrë, episode domethënëse historike.

Rubrika përmbledh imazhe me interes historik dhe kulturor të disa figurave të spikatura shqiptare. Në të do të zënë vend edhe personazhe të tjerë, më pak të njohur, por që ilustrojnë, në ndonjë mënyrë, episode domethënëse historike.