Periudha e Komunizmit (1945-1990)

Çlirimi i Shqipërisë në nëntor 1944 sjell në pushtet një nga aktoret kryesore të lëvizjes antifashiste, partinë komuniste, e cila sundoi me dorë të hekurt për gjysmë shekulli dhe, në paranojën e saj, solli dhe izolimin e plotë të vendit. Ndalimi i sipërmarrjes private i detyroi fotografët të mbyllnin studiot e tyre dhe të grupoheshin në kooperativat fotografike. Rubrika përmbledh foto të shndërrimeve të thella shoqërore dhe kulturore, të aktiviteteve të panumërta të kalendarit propagandistik (kongrese, aksione, manifestime, vizita pompoze të krerëve të kampit socialist, përkujtime etj.) si dhe foto të përditshmërisë së njerëzve.

Të gjitha imazhet publikohen për herë të parë nga “Fototeka.al”.   

Çlirimi i Shqipërisë në nëntor 1944 sjell në pushtet një nga aktoret kryesore të lëvizjes antifashiste, partinë komuniste, e cila sundoi me dorë të hekurt për gjysmë shekulli dhe, në paranojën e saj, solli dhe izolimin e plotë të vendit. Ndalimi i sipërmarrjes private i detyroi fotografët të mbyllnin studiot e tyre dhe të grupoheshin në kooperativat fotografike. Rubrika përmbledh foto të shndërrimeve të thella shoqërore dhe kulturore, të aktiviteteve të panumërta të kalendarit propagandistik (kongrese, aksione, manifestime, vizita pompoze të krerëve të kampit socialist, përkujtime etj.) si dhe foto të përditshmërisë së njerëzve.

Të gjitha imazhet publikohen për herë të parë nga “Fototeka.al”.