Pjetër Marubi, rreth 1875-1885, të rinj në studio, print në albuminë, 7 x 10 cm.