Pjetër Marubi, 1883, portret burri, print në letër, 6.5 x 10 cm.