Pjetër Marubi, rreth 1865-1875, grua myslimane nga Luma, print në letër i ngjyrosur me dorë, 10 x 14.5 cm.