Pjetër Marubi, rreth 1865-1875, vajzë katolike në një rrugë të Shkodrës, print në letër i ngjyrosur me dorë, 10.5 x 14.5 cm.