Kristo Sulidhi rreth 1900-1905 Familjarë në studio print në letër, 12 x 16 cm.